5 Mayıs 2014 Pazartesi

betboo812 betboo 812 mobil

Amortisman geniş tabanlı tanımları , " bir azalma veya kayıp değer " ya da " bir varlığındeğerinin zamanla bir düşüş " bulunmaktadır . Çalışmanın çeşitli uzmanlık alanları ( vergilendirme Betboo 812, muhasebe , değerlendirilmesi ) daha iyi paketi kendi özel ihtiyaçları içinyukarıda ayrıntılı .

Gayrimenkul değerleme alanında Betboo812 mobil DenenmesiKanada Tekdüzen Standartları sadece Betboo812 mobil" herhangi bir nedene bağlı özellik değeri bir kayıp " olarak tanımlar . Daha spesifik olarak ,değerleme metin , GayrimenkulDeğerleme , " değerlemesırasındakatkıda bulunan bir iyileştirme değeri ile maliyet arasındakifarktır " ekleyerekyukarıdaki açıklar . Özellikle dikkat , bu açıklamadeğerlendirme sürecinin ayrılmaz parçalarıdır iki puan ima olduğunu : 1 )süreci ile ilgilidir , bir nokta Betboo812 " değerlendirmeninanda " belirten yansıyan , ve 2 ) bu amortisman değil gibi arazi için geçerlidir - budeğerlendirme sürecine amortismankavramı altında bu arazi ile ilgili değildir açıkça olabilir , ama sadece o kadar , o arazi değeri aşağı gidemem inanmak tefsir edilmemelidir .

Betboo812 önemli nedenlerinden kaynaklanmaktadır . Betboo812 bu sınıfların her biri çeşitli alt - sınıflar varken , bu makaleninkapsamının sınırlı bu alt sınıfların tüm yönleriyle derinlemesine bir açıklama izin vermez Betboo 812 mobil. 3 ana sınıfları şunlardır :

1 ) Fiziksel amortisman - giyim ve düzenli kullanım veunsurlarınetkisinden gözyaşı . Betboo 812 bu formu iyi bir örnek 25 yıllık bir ömrü var asfalt zona olacaktır . Bu basit örnekte , Betboo 812 değiştirmemaliyeti bir yaş / yaşam oranı görecelidir .

2 ) Fonksiyonel eskime -işlevi , programı veiyileştirme değeri azalıryapısı , malzeme ya da tasarım bir kusur . Amortisman bu formun bir örneği eski bir klima sistemi içerebilir - bu aslında artık piyasa standartları ile uyumludur ve sonradan gereken amaçlandığı gibi hala çalışırken . Bu örnekte ,fonksiyon kaybı Betboo812, ( eski ünitesini çıkarmak ve yeni bir tane daha az hurda değeri yüklemek ) tedavisi içinorijinal klimanın daha az fiziksel amortisman tutarınınmaliyeti , artımaliyet eşit olurdu sankiyeni birim kurmak için daha azmaliyet başlangıçta yüklü .

3 ) Dış eskime - Vadesiözelliği dışında etkilere değer kaybı Betboo 812 Bu form, ekonomik ya da konumsal faktörler neden olabilir ve geçici ya da kalıcı olabilir - vemülk sahibi adına genellikle tedavi edilebilir değildir . Mülkiyet o sınıfın azalan talep bir noktaya ( ve dolayısıyla değeri) Betboo 812 mobil Bu form veya amortisman bir örneközelliği herhangi bir sınıfın overbuilding olabilir .

Hatta amortismanalt sınıfların ayrıntıları olmadan ,yukarıda bir tesisin toplam amortisman kolayca daha fazla sadece fiziksel amortisman dayalı bir yaş / ömrü hesaplama sadece daha olabileceğini göstermektedir Betboo812. Genellikle nedeniyle fonksiyonel ve dış amortisman ilgili bilgi onların eksikliği - Bu anlayış , bu amortisman birçok hatta bazı eksperler tarafından yanlış olması şaşırtıcı değildir . Bu anlayış eksikliği , tipikMaliyet Yaklaşımıuygulaması altında yanlışlıkla yüksek değerler Betboo812 mobil üretir.

Bu gayrimenkulündeğerine gelir ve bir değerleme uzman tavsiye almak size Betboo 812 doğru mülkiyettoplam amortisman ölçüm sağlamak içintek yoldur zaman Amortisman karmaşık bir konu olabilir .

1 yorum: