4 Nisan 2014 Cuma

süperbahis kayıt ol

Kızlı erkekli muhabbet revaçta ama bugün ben ciddi bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır bir arayış göze süperbahis Devleti vatandaşı olup, bu devletin sınırları içinde yaşayan millete isim aranıyor. Görünen o ki, millet yeniden icat edilecek edilmesine de, bir tarif sıkıntısı yaşanıyor. Aslında bu millet tanımı ile ilgili problem ta Aydınlanma dönemine kadar uzanıyor. Türkiye'ye has bir durum da değil. Kaynaklarda hiç isimsiz millete rastlanmıyor, var mı acaba diye aradım, bulamadım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına, sadece "the millet", "aziz millet" yahut "süper millet" diyerek belki bir ilki başarır ve isimsiz milleti literatüre geçirebiliriz!

Peygamber Efendimiz süperbahis kayıt "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir" diye buyururken, süperbahis kayıt ol kardeş yaptı. Yani Müslüman kimliği altında birleştirdi. Bir "Millete İbrâhîme Hanîfâ" idraki ile taçlandırdı. Günümüzde bu idrak, Müslüman olmak dahi tek başına insanları bir araya getirmeye yetmiyor. Süperbahis bir üst kimlik ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bugünlerde ne bir Irak milletinden ne de bir Suriye milletinden bahsedebilmek mümkün.

İşte Avrupa yüzyıllar süren din savaşlarının ardından çareyi milletleşmekte bulmuş. Süperbahis kayıt sonra bir tarafta çok uluslu devletler, bir tarafta ulus devletler... Ulus inşa süreçleri... Ulus inşa süreçlerinin tamamında devletin resmi dilini ve baskın kültürünü hâkim kılma tutumu... Hepsinin başarıya ulaştığı da süperbahis kayıt ol milletler de önce özerkliği, sonra egemen bir devlete ulaşmayı hedeflemişler daima. Bütün süperbahis kayıt milli kimlik duygusunu korumaya çalışırlar ve bunun önemli ölçüde siyasal bağımsızlık sağlayan devlet çatısı altında mümkün olabileceğine inanırlar.

-Alman-İtalyan modeli: Orta Çağ'dan itibaren dilde, kültürde ve soy birliğindeki birliktelik süperbahis kayıt ol milleti ortaya çıkarmış.

-Fransız modeli: İçerisinde vatandaşlarının hür iradesiyle oluşmuş süperbahis kayıt ol bir milletin yaşadığı toprakları esas alır.

-İrlanda modeli: Kültürel olarak tanımlanabilir, tarihsel bir toprakla ilişkilendirilebilir.

Benedict Anderson'un dediği gibi hiçbir millet bütün insan neslini içine alamaz. Ulus-devlet, milleti olan bir devlet olarak anlaşılıyor. O yüzden biz Fransa'da yaşayana süperbahis vatandaşına süperbahis kayıt diyoruz. Hemen hemen hepsinin anayasalarında, İspanya da dahil devlete ismini veren millete onlarca atıfta bulunuluyor.

Çok uluslu devletler ki en önemli örneği Amerika, orada dahi bir süperbahis kayıt şuuru oluşturulmuş. Walter Connor'un 1971'de dünyadaki 132 devlet içinde 12 devletin ulus devlet olarak tanımlanabileceği tezini de bir not olarak düşmekte fayda var.

Aslında süperbahis itibaren millet özellikle kültürel anlamıyla modernizmin en önemli öğesi, herkesin olmak istediği ya da olmakla övündüğü bir öğe. Çözüm süreci ile birlikte Kandil'den yapılan açıklamalarda "anayasanın iki millete dayandırılması" talebi dile getirilmekte, bu yapılamıyorsa da en azından "Türk milleti denilmesin" sesleri yükselmekte. Milli kimlikler tarih içinde şekillenir, yapınca olmaz. Daha önce de ifade etmiştim, tarih boyunca Türk'ün idrakinde "Türk olmayan" diye bir şey yok, "süperbahis konuşamayanlar" var, Türk doğulmasa da sonradan Türk olunabiliyor. Süperbahis kayıt ol, "Türkler, Türkçe bilmeyen kimseye 'Sumlım' derler. Türkçe'yi öğrenen kimse 'Sumlım'lıktan kurtulur" deniyor. Oysa Kürtlük'te durum farklı. Süperbahis kayıt olmak ancak Kürt soyundan gelmekle, yani Kürt doğmakla mümkün.

Şimdi tartışılıyor, süperbahis eşit vatandaşı olacak, bu devletin sınırları olacak, yani bir toprak üzerinde yaşayacaklar ama bu devletin milletinin ismi olmayacak. Yani ismi konulmamış bir millet icat edilecek. "The millet" mi, "aziz millet" mi, "süper millet" mi olsun?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder